Løft arbejdpladsen, til glæde for mennesker og resultater

BLIV TRIVSELSAGENT

Få inspiration og konkrete værktøjer til at påvirke arbejdspladsen og din egen hverdag i positive retning.

Uddannelsen, med dens 2+2 kursusdage, udbydes næste gang…  [datoer afventer pandemiens afslutning]