Trivsel er med i overenskomsten hos finansforbundet