Intens og værdiskabende

En god workshop kræver to vigtige elementer: Et skræddersyet program, og en god gennemførsel af en erfaren facilitator. Vi hjælper med begge dele.

En workshop kan være det der skal til for at sætte det rette fokus på en vigtig problemstilling, eller for at have en god fælles oplevelse. Vi har planlagt og gennemført et stort antal workshops, til en bred vifte af arrangementer, så som:

 • Temadage om arbejdsglæde, for afdelinger, teams og hele virksomheder
 • Strategiseminarer
 • Kickoffs for projektteams, arbejdsmiljøgrupper og bestyrelser
 • Teambuilding arrangementer
 • Tilbagemelding og opsamling på MedarbejderTilfredshedsUndersøgelser (MTU) – fra måling til handling
Vi har gennemført workshops for virksomheder som Accenture, Berlingske Digital, NIRAS, Post DK, Arbejdstilsynet, Deloitte, Krak, KPMG, Novozymes, JCI og flere. Workshops med 5 deltagere og med 350 deltagere, fra 3 til 48 timer i længde. Se kundeudtalelser på siden med referencer.
Store workshops kan kræve flere facilitatorer, og dem leverer vi, eller instruerer jeres eget personale i at hjælpe til.

Indhold

En workshop adskiller sig fra et foredrag ved at det er deltagerne der taler det meste af tiden. Styret af korte oplæg arbejder deltagerne i små eller store grupper, for at nå frem til de ønskede resultat.
To workshops er aldrig ens, så vi trækker på en række gennemprøvede moduler og effektive øvelser til at sammesætte en skudsikkert program, når først vi sammen har fastlagt målet for workshoppen. Indholdet kan f.eks. være:
 • Hvad er vores særlige styrker som gruppe, og hvordan kan vi forstærke vores fælleskab?
 • Læg en plan for arbejdsglæden – hvordan skaber vi de fede jobs?
 • Håndtering af særlige problemstillinger på jobbet
 • Kortlægning af “grus i maskinen”, og udarbejdelse af plan
 • Tilbagemelding på Medarbejdstilfredsundersøgelsen. Hvad gør vi nu?
 • Kollegainterviews via metoden Anderkendende Interviews, for at kortlægge styrker og succeser
 • Øvelser der bringer os tættere sammen som kolleger
 • Opbygning af positiv kultur
 • Idégenerering, prioritering, udvælgelse og action
Hvad skal være jeres indhold? Lad os tage en snak om jeres problemstilling eller hvad I ønsker at opnå.

Om facilitering

En facilitator er en neutral mødeleder, der formår at holde gruppen på sporet mod det aftale mål. En facilitator kan godt være en del af gruppen, men der er store fordele ved at vælge en udefra: Neutralitet, ingenting i klemme, stor erfaring i rollen samt muligheden for at kunne stille de nødvendige spørgsmål. Workshops indeholder ofte indlæg fra nøglepersoner, f.eks. en retningsgivede tale fra chefen, men derudover skal fokus være på deltagerne.

Mere information og reservering

Hvis du vil vide mere, eller har et konkret arrangement du gerne vil forespørge på, så send en mail eller ring til Jon.