For dig der brænder for den gode arbejdsplads

Arbejdsglæde og en god arbejdsplads er ikke noget ledelsen kan sidde med alene. En god arbejdsplads sikres kun ved at alle tager hænderne op af lommerne og sammen bidrager til det. Dét bør være målet med en god personaledag: At engagere alle i det fælles arbejde for vores fælles hverdag

Intens og værdiskabende workshop

En god workshop kræver to vigtige elementer: Et skræddersyet program hen imod et tema og mål, og en god gennemførsel af en erfaren facilitator. Jon hjælper med begge dele.

Handler workshoppen om arbejdsglæde, kultur, forandringsparathed, effektivitet og vaner – den paraply Jon kalder for “bedre hverdag” – så kan Jon bidrage med faglige oplæg og de rette diskussionsoplæg.

Gennnem en halv eller hel dag ledes deltagerne hen mod et afsluttende arbejde, hvor de drøfter idéer og vælger indsatser til hverdagen. Efter workshoppen kommer dagligdagen så, og her støtter Jon med flere redskaber og rette opfølgning, på skrift og video. 

Jon har planlagt og gennemført et stort antal workshops til en bred vifte af arrangementer, med få eller mange deltager. Fælles for de workshops Jon laver er, at deltagerne får én del inspiration, én del praktiske tips og redskaber til egen dagligdag samt to dele dialog om hvad de faktisk går hjem og tager handlen på. Se referencer længere nede.

Hvis en stor workshop kræver flere facilitatorer eller “løbere”, så kan Jon instruere jeres eget personale i at hjælpe til.

OM FACILITERING

En facilitator er en neutral mødeleder, der formår at holde gruppen på sporet mod det aftalte mål. En facilitator kan godt være en del af gruppen, men der er store fordele ved at vælge en udefra: Neutralitet, ingenting i klemme, stor erfaring i rollen samt muligheden for at kunne stille de nødvendige spørgsmål. Workshops indeholder ofte indlæg fra nøglepersoner, f.eks. en retningsgivede tale fra chefen, men derudover skal fokus være på deltagerne.

HANDLING I DAGLIGDAGEN

Særligt til workshops om arbejdsglæde, kollegaskab og den gode kultur: Efter en workshop med Jon får I adgang til en række videolektioner der støtter op om den videre proces, så der ikke går hverdag i den. Kultur formes af handling.

MERE INFORMATION OG RESERVERING

Hvis du vil vide mere, eller har et konkret arrangement du gerne vil forespørge på, så send en mail eller ring til Jon.

De tre faser fra hensigt til resultat

Før

 • Afklaring og planlægning

  Inden workshoppen holder arrangørerne møde med Jon, hvor der berettes om status quo, hensigterne med dagen samt en drøftelse af indhold samt god opfølgning. 

 • Indledende reflektioner

  En simpel hjemmeopgave udsendt på mail eller video hjælper deltagere til at møde op, forberedt på emnet. 

 • Opvarming til aktiv deltagelse

  Den gode invitation, den målrettede opfordring til deltagelse og et klart mål med dagen – alt er med til at engagere deltagerne. 

 • Kortlægning

  Konklusionerne fra jeres MTU kan være en del af grundlaget, og alternativt tilbyder Jon at gennemføre en enkel arbejdsglædemåling og medbringe resultaterne i dagens oplæg.

Under

 • En positiv og inspirerende dag

  Workshoppen sikrer god stemning blandet deltagerne, og inspirer til konstruktiv tænkning. I lokalet sidder der rigeligt med erfaringer til at skabe en bedre hverdag, såfremt sluserne kan lirkes op.

 • Relevant, fagligt input

  Efter 17 år med foredrag og workshops har Jon erfaringen til at levere indsigten hvor der er brug for den. I den indledende afklaring vælges vægtningen bland arbejdspladsens problemstillinger: Arbejdsglæde, den anerkendende kultur, forandringsparathed, effektivitet og vanebrud er blandt de oplagte.

 • Handlinger defineres

  Når workshoppen afsluttes har deltagerne genereret ideer og drøftet næste handlinger, så der er noget at arbejde videre med umiddelbart efter.

Efter

 • Fokus på handling

  En workshop er ikke slut når der er sagt tak for i dag. I tiden efter skal der handles på de beslutninger der blev truffet, og ideer skal leve videre. 

 • (K)ærlig opfølgning

  I tekst og på video leverer Jon hilsner til deltagerne, for at sikre at fokus bevares. Derudover får arrangørerne samt arbejdspladsens ledere også mere materiale for at understøtte gode resultater. 

 • Flere materialer til bedre hverdag

  Deltagerne kan finde yderligere hjælp og inspiration i Klub Trivsel – alt sammen inkluderet i pakken.

 • Evaluering

  Efter workshoppen samler Jon og arrangørene op på dagens forløb. Jon deler her hans indtryk og vi vender hvordan der bedst støttes og følges op.

Emner til behandling i en workshop om arbejdsglæde, kultur m.m.

En workshop adskiller sig fra et foredrag ved, at det er deltagerne der taler meget af tiden. Styret af korte oplæg arbejder deltagerne i små eller store grupper, for at nå frem til de ønskede resultat.

To workshops er aldrig ens, så Jon trækker på en række gennemprøvede moduler og effektive øvelser til at sammesætte en skudsikkert program, når først vi sammen har fastlagt målet for workshoppen. Indholdet kan f.eks. være:

 • Hvad er vores særlige styrker som gruppe, det bedste ved vores kultur, og hvordan kan vi forstærke vores fælleskab?
 • Læg en plan for arbejdsglæden – hvordan skaber vi den bedste arbejdsplads?
 • Håndtering af særlige problemstillinger på jobbet.
 • Kortlægning af “grus i maskinen”, og udarbejdelse af plan.
 • Tilbagemelding på Medarbejdstilfredsundersøgelsen. Hvad gør vi nu?
 • Kollegainterviews via metoden Anderkendende Interviews, for at kortlægge styrker og succeser.
 • Øvelser der bringer os tættere sammen som kolleger.
 • Opbygning af positiv kultur.
 • Inspiration til at reducere pseudoarbejde, fokusere på det vigtige og finde flow i hverdagen.
 • Idégenerering, prioritering, udvælgelse og action.
Hvad skal være jeres indhold? Lad os tage en snak om jeres situation og hvad I ønsker at opnå.

Efter workshoppen: Støtte, sparring, og hjælp til selvhjælp

Efter workshoppen får workshopdeltagerne en hilsen og en videolektion med forslag til aktiviteter til tiden efter workshoppen. Så de gode intentioner ikke løber ud i sandet! Alt for mange personalemøder, workshops og kurser strander i, at der i hverdagen er for travlt eller for mange dagsordner til at hensigter følges til dør. Det arbejde støtter materialerne jer i.

Derudover for workshopdeltagere adgang til Klub Trivsel, med et premium medlemskab (værdi: 1000 kr/person), så de i eget tempo kan trække på yderligere materiale. Det være sig faglige videolektioner, redskaber til brug på teamsmøer, et arkiv med webinaroptagelser, online kurser og mere. I får altså:

 • Redskaber til dagligdagen

  Værktøjer til øget anerkendelse, til kortlægning af problemer og til udforskning af gruppens styrker. Øvelser der bringer os tættere sammen som kolleger samt aktiviteter til det sociale liv. Workshops og team-diskussioner I kan kører selv. Et voksende arkiv med webinar-optagelser omkring arbejdsglæde, forandringsparathed, distancearbejde, brok, effektivitet og fokus, flowteori og mere.

 • Online kursusmoduler til dig og kollegerne

  Mini-kurset Mission Arbejdsglæde er et enkelt forløb til team-møder eller solo-fordybelse. 10 minutter om ugen giver en indføring og en chance for at arbejde konkret med trivslen. Målet er at opleve en forbedret hverdag, sammen med kolleger.

 • Lær af andre

  I Klub Trivsel finder du cases hvor du ser hvilke handlinger andre har taget, og de overvejelser der gik forud. Finder du dig selv i en lignende situation, så kan andres dyrtkøbte erfaringer være din redningsplanke.

 • Originale forelæsninger

  Som et alternativ til klassiske kurser kommer der i Klub Trivsels bibliotek løbende nye, korte video-lektioner hvor teorier bringes ind i din hverdag. Medlemmerne kan komme med ønsker til problemstillinger der skal behandles, og alt der vedrører den god arbejdsplads er relevant.

 • Kurser til bedre hverdag, i eget tempo

  Som Klub Trivsel-medlem får du adgang til alle online kurser fra Jon.dk, herunder “Personlig Effektivitet” og “Bedre Virtuelle Møder”. Du kan tage dem i eget tempo – alene eller sammen med kolleger.

 • Erfaringsudveksling med andre

  Centralt i Klub Trivsel er muligheden for at stille spørgsmål og få input fra andre, i et online Forum. Der er ingen nye problemer, og enhver situation du kan befinde dig i, den er der et andet menneske der allerede har fundet løsningen på.

Referencer fra glade kunder

Workshops er gennemført for virksomheder som Accenture, Berlingske Digital, PostNord, NIRAS, Arbejdstilsynet, Deloitte, Krak, KPMG, Novo Nordisk, Novozymes, i mange kommuner og flere steder. Workshops med 5 deltagere og med 350 deltagere, fra 3 timer til 48 timer i længde. Se kundeudtalelser på siden med referencer, eller se disse blandede bolcher:

Jon holdt en lærerig, tankevækkende og underholdende workshop i øjenhøjde. En dag med Jon kan kan helt klart anbefales!

Christina LarsenKøbenhavns Universitet

Foredraget var fyldt med energi, inspiration, gode ideer og værktøjer. Vi har fået en masse med hjem, som vi kan arbejde videre med.

Helle SøndergaardMC Emballage

Endnu en gang tak for foredraget, det blev helt overvældende godt modtaget!

Frederikke Søvsø StannovDanske Bank Securities Execution

Jeg oplever at kurset har givet mig meget kontrol over min arbejdsdag og at jeg nu selv styrer og sikrer at jeg når det vigtigste. Jeg føler jeg er effektiv når jeg går på arbejde og det betyder mere overskud og energi, og at jeg går hjem med god samvittighed. Kan klart anbefales!

Anne Remme JakobsgaardByudvikler og urban designer, Roskilde Kommune


Jeg er glad for, at jeg gav det en chance, da jeg langt har tjent den tid hjem jeg har investeret – jeg arbejder måske ikke mindre end før kursusstart, men jeg er langt mere fokuseret og når mere, på den samme tid. Stor ros til Jon herfra.

Klaus Bonde ØrskovDirektør/CEO, DAMRC

Det var et meget inspirerede oplæg. Du præsenterede os for mange gode redskaber, der er let tilgængeligt og som jeg er sikker på vil skabe glæde og motivation både i “min” TR gruppe og hos mig.

Mette Tolstrup SvenssonFællestillidsrepræsentant, pædagoger, Kolding Kommune

Drevet af visionen for arbejdslivet

Jeg heder Jon, og jeg har siden 2006 hjulpet medarbejderen og lederen der deler min vision: At skabe arbejdspladser som medarbejderne holder af, ikke bare holder ud.

Gode arbejdspladser klare sig bedre, med flottere resultater, gladere kunder, lavere sygefravær og nemmere rekruttering. Derudover kan og skal arbejdet være engagerende og et positivt bidrag til livet – det skylder vi hinanden!

Jeg tror på, at vi i det store hele selv er ansvarlige for vores situation, sammen. Det er hverken regering eller konkurrenter der former kulturen indenfor vores arbejdsplads fire vægge – det gør vi selv. 

En god arbejdsplads er derfor en arbejdsplads der har besluttet, at her ønsker vi en god kultur. God kultur starter ved et godt kollegaskab, og et godt kollegaskab er konsekvensen af vores arbejde for det, ikke et vilkår vi blot kan håbe på. 

“Gode arbejdspladser klarer sig bedre, og vi ønsker at klare os godt”. Hvis I tænker sådan, så er vi på samme side. Der er en glæde og en tilfredshed i at gøre et godt stykke arbejde, og sammen kan resultater og arbejdsglæde skabe en positiv spiral. At sikre høj arbejdsglæde er derfor andet og mere end at sikre godt kollegaskab og en god stemning.

Et personalearrangement med en workshop om arbejdsglæde, kollegaskab, kultur, forandringer eller hvad der måtte være jeres vigtigste prioriteter, det kan engagere alle i det fælles ansvar. Hvis vi tilføjer god forberedelse og en målrettet efter-indsats, så er det den lige vej til en bedre hverdag. Skal vi komme igang?

Jon Kær Nielsen (f. 1977) er uddannet civilingeniør med speciale i organisationsudvikling.  I 17 år har han holdt foredrag, workshops og kurser om arbejdsglæde, forandringsparathed, effektivitet og ledelse, nu for over 40.000 mennesker.  Derover har Jon fungeret som sparringspartner for ledere og ledergrupper, med fokus på hvordan de former virksomhedskulturen.

Jeg brænder for at skabe arbejdspladser folk vitterligt holder af, ikke bare holder ud.

17 års arbejde for bedre arbejdspladser

Redskaer til trivsel, for arbejdsmiljørepræsentanter
værktøj til øget trivsel, for tillidsfolk og ledere

…med 1200+ foredrag, workshops og kurser leveret

arbejdsglæde redskaber og værktøjer