Arbejdsglæde ned på bundlinjen

Omkring 40 mennesker var mødt frem en torsdag eftermiddag for at høre seniorkonsulent Martin J. Ernst og undertegnede præsentere vores tanker for hvordan arbejdsglæde kan blive til bundlinje.

Gennem nogen tid har Martin og jeg arbejdet på et koncept for hvordan man gennem målrettet fokus på at skabe arbejdsglæde og en bedre firmakultur kan skabe bedre resultater i virksomheden. Vi har gjort det ved at forene vores spidskompetencer: Mine erfaringer fra 10 års fokus på organisationsudvikling og særligt skabelse af en kultur der giver arbejdsglæde, og Martins 13 år som projektleder og management konsulent hos nogle af de store i branchen.

Arbejdsglæden måles og vejes

En af de store udfordringer jeg møder i mit arbejde, både som konsulent og foredragsholder, er en modstand fra nogle personer, der mener at alle indsatser overfor personalet kun giver mening hvis det betaler sig. Det skal altså gavne virksomheden, krone for krone, at man fokuserer på arbejdsglæde, trivsel og den positive kultur. Da sammenhængen er svært målelig gør det derfor fristende at affærdige indsatserne som meningsløse.

Nu forholder det sig dog sådan, at en øget arbejdsglæde – når mennesker har det bedre med deres job, deres kolleger og deres virksomhed – det har en effekt på bundlinjen, hvilket er dokumenteret i mange undersøgelser og set i mange best practice cases. Så lang så godt.

Selve sammenhængene mellem den konkrete indsats og resultat er dog stadig uklar (det er mennesker vi har med at gøre, ikke bits, bytes og døde objekter), og de mange undersøgelser kan derfor forsøges afvist med indvendingen “Ja, men vil det virke her hos os?”. Og det er virkeligt det gode spørgsmål, der ikke besvares let.

Vi mener ja, og det var hvad oplægget gik på den torsdag eftermiddag. Metoden indeholder en række trin:

  • Analyser status quo, og opsæt en Business Case der klarlægger hvor meget vil der konkret være at tjene ved specifikke forbedringer i udvalgte målepunkter.
  • Design af et forløb der over en halvårig periode specifikt sigter på at forandre kulturen og skabe større engagement og arbejdsglæde.
  • Løbende måling og opfølgning på indsatser og resultater.

Unik indgangsvinkel

To cases vil aldrig være ens, idet forskellige arbejdspladser har forskelligt udgangspunkt. Det vil også være forskelligt hvad der findes af data til at kvantificere arbejdsglæden.

Muligheder for at finde noget at måle på er heldigvis mange: Sygefravær, personaleomsætning, kundetilfredshed, svind, salg, medarbejdertilfredshed, produktivitet, stress-sager, vikaromkostninger, kvalitet, klager, kundeloyalitet m.m.. Du kan selv overveje hvilke af de nævne parametre I rent faktisk har data på hos jer, og hvordan øget arbejdsglæde mon vil påvirke parametrene.

Med livet som indsats

Fordi vi så mange gange før har skab gode resultater hos kunder, så har vi valgt at melde ud, at vi har klar til at lade vores honorar for opgaven afhænge af de resultater der nås. Forbi vi ved, at arbejdsglæde betaler sig. Der er snart ikke flere argumenter for ikke at gøre en indsats for arbejdsglæden.

Fra Arbejdsglæde til Bundlinje er et koncept der udbydes i samarbejde mellem Martin J. Ernst fra konsulentfirmaet 1stroke, og Jon Kjær Nielsen fra JKN consulting / DeFedeJobs. Kontakt os for en grundigere præsentation og en snak om potentialet hos jer.

1 svar

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] har desuden forfattet artiklen ”Arbejdsglæde ned på bundlinjen” i en nyhed fra DeFedeJobs hjemmeside. Her nævnes 1strokes og DeFedeJobs fælles koncept for, […]

Kommentarer er lukkede.