Besøg hos Danmarks Bedste Arbejdsplads

Opslag i vinduet hos McDonalds’ restauranter.

Panden syder og fra ovnen stråler en let varme. Et hold Cheeseburgere er ved at blive klargjort, skønt der i dette øjeblik ikke står kunder ved skranken. Systemet ved at det er mandag aften midt på måneden, og det forvende salg få minutter frem i tiden styrer produktionen i køkkenet hos McDonalds restaurant i Rødovre. Der går da heller ikke længe inden de næste kunder indfinder sig, og de rygende varme burgere langes hurtigt over disken.

En uventet vinder

Jeg er taget på besøg for at blive klogere på hvorfor netop McDonalds efter først at have været nummer tre på listen nu er kåret som Danmarks Bedste Store Arbejdsplads 2011, foran virksomheder som Nordea Liv & Pension,  Tivoli og Irma. Franchisetager Niels Talbro viser rundt og forklarer hvordan de skaber både arbejdsglæde og gode resultater: “Vores systemer er grundlaget for vores evne til at drive en god forretning. Alt vi gør er meget velbeskrevet og vores processer er forfinet til det yderste. Vi arbejder med en meget klar ansvarsfordeling hvor alle medarbejderne præcist ved hvad de skal gøre.”

Travlhed og godt humør i køkkenet hos McDonalds, hvor der er styr på mindste detalje.

Jeg vil være ærlig og indrømme, at jeg selv var lidt overrasket da jeg så McDonalds ende øverst på listen over Danmarks Bedste Arbejdspladser. Forelagt dette nikker Niels, og giver sin vurdering af min meget typiske reaktion: “McDonalds er omgivet af mange myter. Det er en virksomhed alle kender, og alle har en mening om den, uden at det nødvendigvis helt matcher virkeligheden”.

Fokus på fastholdelse

En af de myter jeg selv har båret rundt på er, at McDonalds er en svingsdørsarbejdsplads for unge mennesker der skal tjene en skilling ved siden af studierne. Netop dette vil McDonalds gerne undgå, da der går ret meget tid med at oplære nye. Det har har derfor indflydelse direkte på bundlinjen hvis udskiftningen er for stor, ligesom vil være svært at opretholde en god kultur. Min myte holder da heller ikke vand, for Niels fortæller at han har flest fastansatte, og den typiske medarbejder bliver i butikken i adskillige år inden mange af dem går videre og påbegynder en uddannelse.

“Vores personaleomsætning ligger noget under hvad man kunne forvente i branchen, og et er noget vi arbejder målrettet på. Vi gør meget ud af at være en rummelig arbejdsplads, og vi har mange med udlændigebaggrund ansat, ligesom vi har et antal flexjobbere” siger Niels Talbro, og understreger, at et ordentligt miljø med ordnede forhold er kritisk for at drive en god forretning. (nogle læsere vil måske mindes min artikel om Agnes Cupcakes, der kom i så stor modvind pga. negativ omtale af personaleforholdene at virksomheden tidligere i år gik i betalingsstandsning).

Klar kommunikation og højt humør

Jeg bemærker, at der lige nu er ret stille blandt personalet, selvom der er gang i arbejdet, men Niels peger så på, at der er ret megen kommunikation fra manageren til personalet. Manageren fungerer som en koordinator der har overblikket, og god kommunikation fra ham er kritisk. Tonen er positiv, let men også seriøst. Nogle gange går det rigtigt stærkt, og det kan faktisk være rigtigt godt for stemningen, da der er meget givende over at få lov at præstere noget. De ansatte har overskud til at have det sjovt sammen, mens de leverer varen. Som Niels udtrykker det: “Du kan hele tiden se succesen i dit arbejde, på grund af de mange transaktioner”. Det faste system og den planlagte dag er således en af kilderne til meningen i jobbet, da alt sker af en grund. Her er ingen unødige trin, ingen tilbageløb, ingen uvished og ingen teams der arbejder i hver sin retning, noget der ellers ødelægger arbejdsglæden i mange store virksomheder.

Glæden sikres også gennem stor fleksibilitet. I stedet for at lægge valgtplaner langt ud i fremtiden forsøger man at imødekomme den enkeltes behov. Nogle går måske til fodbold tirsdag og torsdag, andre vil ikke møde tidligt, ligesom pludselige behov for en fridag ofte imødekommes.

Ansæt de glade

Franchisetager Niels Talbro i restauranten fortæller om vigtigheden af at ansætte de rette: “Du kan ikke lære folk at have glimt i øjet”

En McDonalds restaurant som den i Rødovre har omkring 40-45 ansatte, og selvom de fleste er ansat i flere år, så skal der alligevel en del nye ind. Stort set alle ansøgninger håndteres via den centrale hjemmeside, men den vigtigste kilde til ansøgere er de nuværende ansatte, der taler positivt om arbejdspladsen til familie og venner.

Ved ansættelsesamtaler kigger man ikke så meget på faglige kvalifikationer (eksempelvis erfaring fra en anden restaurant), men mere på personlighed. McDonalds har fuldstændig styr på hvordan man laver en burger, og faste programmer for at lære det til nye, hvorimod den rette ånd, den er svære at lære. Som Niels udtrykker det: “Du kan ikke lære folk at have glimt i øjet, eller smile, det er virkeligt svært.” Arbejdsglæde og den rette service afhænger dermed i høj grad af at det er de rette man ansætter, noget mange succesfulde virksomheder har forstået. At McDonalds har succes med deres strategi om god kvalitet og god service ses på bundlinjen: I et marked der ikke bliver større formål kæden at vokse, på bekostning af konkurrenterne.

Ledelse

McDonalds har – naturligvis, kunne man tilføje – et meget veludviklet træningsprogram for deres ledere, der i øvrigt rekrutteres fra egne rækker. Hvis man gerne vil være leder og viser evnerne for det, så er progressionen hurtig. Det betyder er at der bruges rigtigt meget tid på træning af lederne, men det er indsatsen værd, ifølge Niels. Det er også nødvendigt hurtigt at løfte lederne, så de overfor deres medarbejdere – der jo kort forinden var kolleger – kan gøre sig fortjent til den rette respekt og skabe tillid om deres ageren. Niels punkterer her endnu en myte ved at understrege, at forskellighed ses som en stor styrke, og som han udtrykker der “jeg ville hade hvis alle mine ledere var ens”. Stive systemer er ingen hindring for mangfoldighed.

I’m lovin it

Jeg slutter besøget af med at spørge Niels Talbro hvad han ser som kritisk for at skabe en god arbejdsplads. Hans svar er en fin opsummering af de ting han har talt om under rundvisningen:

  • Hav styr på tingene, og skab en god og sikker arbejdsplads
  • Skab en god stemning og et godt arbejdsmiljø
  • Vær fleksibel
  • Vær rummelig, og giv plads til forskellighed
  • Følg op og giv feedback

Til de sidste tilføjer Niels, at de hos McDonalds ikke er bange for at følge op og rette til der hvor tingene kan forbedres. Det værste man kan gøre ved folk er ingen opmærksomhed at give dem.

Besøget hosMcDonalds er slut, og det jeg særligt tager med, er deres store fokus på ledelsesudvikling. Alt for mange virksomheder slæber rundt på et dårligt arbejdsmiljø fordi cheferne er forfremmede fagspecialister der ikke er sklædt på til deres nye job. Hos McDonalds har man derimod indset værdien af træne hver person til det job han eller hun skal udføre, og resultaterne lader sig ikke overset: Fortsat vækst, og prisen for Danmark Bedste (store) Arbejdsplads 2011. Samtidigt er det befriende at opleve en virksomhed der kan opbygge et godt arbejdsmiljø uden fokus på irrelevante faktorer som personalegoder og bonusordninger, noget der eller desværre tager meget opmærksomhed og energi på andre arbejdspladser.  Tillykke herfra, og Godt Gået.

 

Niels Talbro er uddannet jurist og har tidligere arbejdet som advokat. Før han kom til McDonalds og blev franchisetager var han HR- og Juridisk Direktør hos Tulip i Aarhus. Ud over restauranten i Rødovre ejer han også den i Brøndbyøster.

Danmarks Bedste Arbejdspladser kåres hvert år af firmaet Great Place To Work, og listen tæller 50 virksomheder på tværs af brancher. Bemærk at der ikke er tale om en sammenligning af alle arbejdspladser i Danmark, men en frivillig dyst man kan tilmelde sig. Kåringen sker på baggrund af en stor spørgeskemaundersøgelse blandt personalet i de tilmeldte virksomheder.