Sygefravær – lederens skyld?

Traditionelt opfatter vi sygefravær som noget der har med sygdom at gøre, altså influenza, forkølelse, skader eller måske ondt i ryggen. Det kan dog kun forklare noget af det – rent medicinsk har jeg hørt at danskerne er 2-4% syge, mens sygefraværet på danske arbejdspladser ligger på 7-8% i snit. Resten har at gøre med arbejdsmiljø, relationer og psykiske forhold. Især de steder hvor sygefraværet er 15%, som jeg også altid påpeger i mine foredrag om arbejdsglæde.

Jeg savner en god leder der forstår det med arbejdsglæden…

Region Syddanmark har brudt et tabu, og hatten af for det. 10% af deres medarbejdere står for 60% af sygefraværet, og lange sygemeldinger er således et problem der er til at tage og føle på. Regionen har anonymt spurgt medarbejderne til årsager, særligt hvad der skal til for de ville være kommet hurtigere tilbage. Her overrasker det ikke, at det ikke er penicilin der nævnes, men derimod en mere nærværende chef, der evner at tage den svære samtale. Hvordan har du det? er et spørgsmål der kan gøre en verden til forskel, og det er i en helt anden boldgade end Tag 2 af de her og ring i næste uge.

Men hvordan pokker håndterer vi det? I regionen peger de på bedre ledertræning, og det er klart en vej at gå. Jeg savner dog at man gør mere seriøst til værks, og begynder at kræve forbedringer. Jeg har selv været på en arbejdsplads med et dårligt klima, og chefen gjorde intet for det. Når nu vi ved hvor store omkostninger et dårligt klima og manglende arbejdsglæde har, hvorfor bliver vi så ved med at acceptere det? Klimamålinger og MTU peger på problemer, men chefer der ikke formår at ændre det møder ikke nogen konsekvenser. Hvis vi gerne vil være et konkurrencedygtigt samfund, så kan vi starte her.

Opdatering: Sygefraværet bland offentligt ansatte var i 2011-2012 cirka 7,5% i gennemsnit, mod 6,5% for privatansatte. Begge tal er ca. 1% lavere end før krisen i 2008, og øget usikkerhed om fremtiden vurderes at være årsagen til den lidt større loyalitet.